Vanadisvägen 25 S-113 23  STOCKHOLM
(+46) 0768 766 708

DVD 13: Klassisk musik - vad är det? PRODUKTBLAD HÄR


INNEHÅLL

Handlar om vad klassisk musik är, hur den växt fram och vad som utmärker klassisk musik. Även klassisk musikhistoria tas upp.
Vidare berörs frågan om varför klassisk musik blev statsmusik på 1900-talet, dess särställning i musiklivet etc.
Fokus ligger på att eleverna får lyssna på klassisk musik samtidigt som man får se tidstypiska bilder.

PRODUKTFAKTA

» Produktblad finns här.
» Innehållsförteckning finns här.
» Lärobok (17 sid.) i PDF finns här.
» Lärarhandledning finns här.
» 9 huvudfilmer + bonusmaterial.
» Levereras på 2 DVD-skivor.
» Pris = 1.238:- inkl moms & frakt.
» ISBN 978-91-87737-01-5

ÖVRIGT

Elever kan se filmerna på egen hand via vår server. Exempel här.


.

.