Vanadisvägen 25 S-113 23  STOCKHOLM
(+46) 0768 766 708

SÅNGSERIEN - 4 produktioner som släpps 2016


SÅNGLÄRA 1.0

Innehåller grundläggande information som serien bygger på. Innehåller röstlära, olika sångsätt presenteras och en kortfattad sånghistoria med avsnitt om kastratsång, Finns här.

MIKROFONSÅNG 1.0

Övningar; intonation och mikrofonsång; hur man väljer mikrofon och ställer sångljud; sångredigering i dator etc. .

NYTT OM GAMMAL SÅNG 2.0

Uppdatering av boken Nytt om gammal sång [1991] och en lättillgänglig sammanfattning av sångdelen i Gunno Klingfors doktorsavhandling om Bachs sångare.

KASTRATEN MORESCHI 1.0

Ger en bild av hur kastratsångare kunde låta genom bearbetning av kastratinspelningarna från 1902 och 1904 med modern teknik utifrån
historiska källor.