Vanadisvägen 25 S-113 23  STOCKHOLM
(+46) 0768 766 708

DVD 6: PM2 - Harmonilära (version 1.2) PRODUKTBLAD HÄR


INNEHÅLL

Harmoniläran kräver förkunskaper i notläsning och musiklära, motsvarande innehållet i DVD5 Musiklära. Vi rekom-menderar att harmoniläran används parallellt med notskrivningsprogrammet MuseScore.
Att lösa uppgifter i MuseScore (som är gratis) gör det enklare, eftersom man får omedelbar feeback. SE DIGITALA VERKTYG. Syftet med harmoniläran är inte musikanalys, utan att utveckla förmågan att skapa egen musik. Analyskunskaper får man på köpet.

PRODUKTFAKTA

» Produktblad finns här.
» Lärobok i PDF 62 sid. finns här.
» Arbetsbok i PDF 23 sid. finns här.
» Lärarhandledning 12 sid. finns här.
» 23 förklarande kortfilmer för DVD- eller datoruppspelning.
» Filmerna inbäddade i PDF för publicering på skolans nätverk/hemsida. Exempel här.
» Exemplen i läroboken som bilder för datorvisning.
» Ljudexempel i mp3-format.
» Pris = 1.238:- inkl moms & frakt.
» ISBN 978-91-980248-5-2

ÖVRIGT


.