Vanadisvägen 25 S-113 23  STOCKHOLM
(+46) 0768 766 708

DVD 5: PM1 - Musiklära (version 1.2) PRODUKTBLAD HÄR


INNEHÅLL

Materialet är uppbyggt kring läroboken som kompletteras av 26 förklarande kortfilmer, arbetsbok och lärarhand-ledning med utvärderingsfrågor. Lärobokens exempel levereras som bilder och ljudfiler.
Musikläran kräver inga förkunskaper och kan anpassas till olika nivåer.

Använd gratisprogrammet MuseScore tillsammans med Musikläran.

PRODUKTFAKTA

» Produktblad finns här.
» Lärobok i PDF 64 sid. finns här.
» Arbetsbok i PDF 13 sid. finns här.
» Lärarhandledning 22 sid. finns här.
» 26 förklarande kortfilmer.
» Filmerna inbäddade i PDF för publicering på skolans nätverk.
Exempel här.
» Exemplen i läroboken som bilder för datorvisning.
» Ljudexempel i mp3-format.
» 99 utvärderingsfrågor.
» Pris = 1.238:- inkl moms & frakt.
» ISBN 978-91-980248-4-5

ÖVRIGT


.