Vanadisvägen 25 S-113 23  STOCKHOLM
(+46) 0768 766 708

DVD 2: Musik & Rasism 2.0 PRODUKTBLAD HÄR


INNEHÅLL

Nytt i version 2.0 är :
1) INTRODUKTION (Keep the bloodline clean)
En översiktlig introduktion till den euro-amerikanska rasismens historia.
2) SVENSK MUSIK
Vad är svensk musik?
3) ROMER OCH MUSIK
Om romernas roll i vårt musikliv.
4) SVART MUSIK
Om rasstereotyper i musik.
5) HITLERS HUSBAND
Varför blev Berlinfilharmonikerna Hitlers och nazisternas husband?

PRODUKTFAKTA

» Produktblad finns här.
» Lärobok 23 sid. finns här.
» Lärarhandledning 20 sid. finns här.
» 60 + 63 min fördelade på 5 + 2 filmer för DVD- eller datoruppspelning. 3 bonusfilmer.
» Levereras på DVD. Kan laddas ner.
» Pris = 1.238:- inkl moms & frakt.
» Uppdatering från ver. 1 = 650:-.
» ISBN 978-91-980248-1-4

ÖVRIGT

Materialet från version 1 ingår:
WAGNER: MUSIK - RASISM - KULTURARV handlar dels om judehatets historia, och dels om hur detta återspeglas i Wagners musiksyn och operor. Dessutom berörs frågan om hur det präglar synen på kulturarv etc.
HUR NEGERN FICK RYTMEN I BLODET handlar om hur förakt för rytm och improvisation kopplats samman med primitivism och "lägre raser". Och om varför "rasblandning" ansågs så ödesdigert under 1900-talets första hälft.


.