Vanadisvägen 25 S-113 23  STOCKHOLM
(+46) 0768 766 708

DVD 3: Ljudlära 2.0 med Aktiv lyssning PRODUKTBLAD HÄR


INNEHÅLL

Förklarar hur ljud fungerar via de fysiska grundprinciperna, parallellt med ett musikperspektiv som handlar om att lyssna. Formler förekommer inte, eftersom det inte är nödvändigt för förståelsen.
DEL 1 (9 avsnitt; totalt 18 min. video) behandlar grundläggande ljudlära.
DEL 2 (9 avsnitt; totalt 26 min. video) behandlar musikakustik och förutsätter att man kan grunderna motsvarande avsnitten 1–9.
Materialet uppfyller kraven i Lgr/gy 11.

PRODUKTFAKTA

» Produktblad finns här.
» Lärobok 32 sid. finns här.
» Lärarhandledning 12 sid. finns här.
» Allt material från version 1 ingår.
» Levereras på DVD. Kan laddas ner.
» Pris = 1.238:- inkl moms & frakt.
» Uppdatering från ver. 1 = 650:-.
» ISBN 978-91-980248-2-1

ÖVRIGT

Produktionen Aktiv Lyssning med 220 exempel, förtryckta frågeformulär och facit ingår. Materialet utvecklar förmågan att lyssna strukturerat, utan särskilda förkunskaper. Lärarhandledningen innehåller tips om hur materialet kan användas.
Mer info här.


.