Vanadisvägen 25 S-113 23  STOCKHOLM
(+46) 0768 766 708

DVD 1: Musikhistoria 1 (version 2.0) PRODUKTBLAD HÄR


INNEHÅLL

Musikhistoria 1 bygger på boken retro.nu och tar upp grundläggande aspekter av musikens historia på ett lättbegripligt och humoristiskt sätt i 8 filmer. Bokens första kapitel finns här. Förutom en snabbgenomgång av musikhistorien diskuteras bl.a. hur bilden av musikens historia konstruerats ur olika perspektiv.
Lärare bör ha tillgång till boken retro.nu som kan beställas från denna sajt.
Materialet uppfyller kraven i Lgr/gy 11.

PRODUKTFAKTA

» Produktblad finns här.
» Lärobok i PDF 11 sid. finns här.
» Lärarhandledning 40 sid. finns här.
» 8 filmer på 65 min. för DVD- eller datoruppspelning (exempel nedan).
» Filmerna inbäddade i PDF för skolans hemsida/nätverk.
» Pris = 1.000:- inkl moms & frakt.
» Pris inklusive bok/CD retro.nu = 1.238:- inkl moms & frakt.
» Uppdatering från version1 = 650:-.
» ISBN 978-91-980248-0-7


.

.